1. Arvonnan järjestäjä

IRR-TV Medialähetysjärjestö
Jäspilänkatu 2b
04250 Kerava
Y-tunnus 0845737-1
Myöhemmin ”Järjestäjä”Järjestäjä järjestää arvonnan IRR-TV-medialähetysjärjestön hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Facebook, Instagram ja YouTube eivät ole mukana arvonnan järjestäjinä, vaan tarjoavat ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

2. Osallistumisoikeus:

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien IRR-TV-medialähetysjärjestön oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat osallistumiseen vanhempien luvan.

3. Arvonnan osallistumisaika:

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

4. Arvontaan osallistuminen:

Kisaan osallistutaan täyttämällä lomake verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen ilmoitetaan julkaisun yhteydessä.

5. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Osallistumisaika ilmoitetaan arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 5 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä kyseisessä mainoskanavassa tai sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja.

Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla järjestäjän toimistolla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

6. Palkinto

Palkinto ilmoitetaan julkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoiksi.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

8. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan julkaisun yhteydessä.

9. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti järjestäjän sosiaalisen median kanavissa.