Det är din chans

De senaste åren har skakat om vår känsla av trygghet på ett dramatiskt sätt. Ryssland började i februari 2022 ett anfallskrig mot Ukraina, och vi har hört omskakande nyheter från kriget om oskyldiga människors öden. Då säkerhetssituationen i våra närområden förändrades lämnade Finland i maj in sin ansökan om medlemsskap i den nord-atlantiska försvarsalliansen Nato.

Corona-pandemin och kriget har förorsakat stora prishöjningar på bränsle och mat. Det här känns i allas plånböcker och förorsakar ekonomisk osäkerhet.

Många funderar på varför en god Gud tillåter allt det här. Finns han överhuvudtaget? Vad är livets egentliga mening? De här sakerna fördes fram också i BBC:s forskningar, där man kartlade vilka frågor som sysselsätter människorna mest.

I den här boken berättar olika människor om sitt sökande i mycket olika livssituationer. De har hittat riktningen för sitt liv och en djup mening.

Det finns! Du kan också finna!

Livets grundfrågor

Livet är fullt av frågor.
Vissa går lätt att svara på.
Andra är svårare.
Vad är livets syfte?
Hur kan jag finna frid?
Kan mitt liv förändras?

Du kan söka efter svaren i
tidningarnas spalter eller
hos dina vänner eller i filosofin.
Har du tänkt på att Jesus kan vara
svaret på frågorna?

Föreställ dig att du planerar att bygga ett hus. Du har skrivit ett avtal med ett byggföretag. Du blir förfärad när du märker att byggmästaren inte undersöker ritningarna som arkitekten gjort, utan utför arbetet utan någon som helst plan. Otänkbart! Nog måste ju byggmästaren veta hurudan grund han ska lägga, hur väggarna ska byggas och var fönstren ska placeras. Bara på det sättet blir ditt hem sådant som det var ämnat att bli.

Så här är det också med livet. Hur ska vi kunna bygga upp våra liv om vi inte frågar råd av livets stora Arkitekt? Han som har skapat var och en av oss, för ett speciellt syfte. I Bibeln står det: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er , säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia bok 29:11).

Gud har en plan för varje människa. Ditt liv har ett syfte. Ett liv i enlighet med den planen för med sig mycket gott. 

Meningen med våra liv kan vi endast finna med Guds hjälp. Det här uttryckte kyrkofadern Augustinus för flera århundraden sedan med följande ord: 

”Du har skapat oss till dig, och oroligt är vårt hjärta tills det finner ro i dig.”

Då du ber att Jesus, Guds son, ska bli grunden för ditt liv, då lär du dig att förstå varför du är skapad och varför du lever. Hos honom finner du den verkliga friden och svaren på livets frågor. Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes evangelium 14:6).

Hur finner jag friden?

Du kanske lever med oro och fruktan eller kanske du går igenom en svår tid. Kanske din arbetssituation bekymrar dig, ett förhållande till en medmänniska, din ekonomiska situation eller din hälsa. Ditt sinne kan också tyngas av oro för dina barn eller andra närstående.

Bli inte ensam med dina bekymmer. Jesus har lovat att ge den som kämpar med svårigheter både kraft och frid. Det här är verkligen en god nyhet. Jesus sade: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Johannes evangelium 14:27).

Jesus säger också: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matteus evangelium 11:28).

Du har skapat oss till dig, och oroligt är vårt hjärta tills det finner ro i dig”

Augustinus

Kan mitt liv förändras?

Vi måste ärligt medge, att vi gör saker som vi inte borde göra. Vi kan ljuga eller säga saker som vi ångrar efteråt. Vi sprider rykten och skvaller eller vi talar illa om andra. Sådana här felaktiga val kan föra oss in i en återvändsgränd.

Vi har också felaktiga attityder. Vi kanske tycker att vi är bättre än andra, eller vi bryr oss i själviskhet bara om oss själva. Alla oriktiga handlingar, försummelser, hårda ord och attityder är det som Bibeln kallar synd.

Fastän vi anser att vi är hur goda som helst , så skiljer synden oss från Gud. ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”, säger Bibeln (Romarbrevet 3:23). Vi behöver dock inte förbli i det här bedrövliga tillståndet, för Jesus erbjuder oss en möjlighet till förändring.

Jesus har löst vårt problem med synden. På grund av honom får vi förlåtelse för våra felaktiga handlingar och våra försummelser, våra attityder, onda tankar – all vår synd. Hans död på Golgata kors för två tusen år sedan betalade vår syndaskuld. När vi blir förlåtna kan vi leva i ett rätt förhållande till vår himmelske Far och uppleva hans kärlek.

Föreställ dig att en bilförare blir fast för fortkörning och hamnar i rätten. Domaren meddelar hur stor böter han kommer att få. Summan är så stor att föraren absolut inte kan betala den. Då kommer domaren till honom, öppnar sin plånbok och erbjuder sig att ge honom hela summan. Bilförarens uppgift blir nu att acceptera eller förkasta erbjudandet  som domaren ger.

Eller föreställ dig två bröder, av vilka den ene är skyldig till ett mord. Den oskyldige vill ta ansvar för sin bror som begått mordet och går frivilligt i fängelse, fastän han inte har begått brottet.  

Exemplen visar en aning om vad Jesus har gjort för oss. Han känner till vår synd och våra felaktiga gärningar  och är beredd att ge oss förlåtelse för dem. Han bär straffet för våra synder och erbjuder oss som gåva nåden – helt gratis. Vår uppgift blir att ta emot förlåtelsen.

”Jag är ännu långt borta från Gud,
och det ger mig inre smärta att veta, att han är mitt liv och min essens.
Jag vet att min egen karghet och min ondska skiljer mig från honom.”
Mahatma Gandhi

Ditt liv kan förändras

Tänker du kanske så här: ”Jag skulle vilja följa Jesus, men jag är rädd jag ändå inte klarar av att leva ett kristet liv. Jag har gjort fel. Jag ångrar det jag gjort. Det finns frestelser, och jag pratar på ett opassande sätt. Jag klarar inte av ett sådant liv.”

Du har rätt. Fastän du skulle vara hur god som helst, så kan du inte leva ett kristet liv i din egen kraft. När du bjuder in Jesus i ditt liv, så blir ditt trasiga gudsförhållande helt och du kan börja om från början tillsammans med hans hjälp. Han själv börjar förändra ditt liv. Det är Guds verk i dig, inte din egen prestation.

Vad ger Jesus till dej? Han ger mål och mening åt ditt liv. Du får frid i ditt inre. Han förlåter dig alla dina synder. Han ger dig kraft att förändras och ett evigt liv. Han ger dig kraft varje dag. När Jesus är grunden för ditt liv, då börjar Guds goda plan att synas på olika sätt i ditt liv.

Jesus lovar mycket, men vem är han egentligen och kan man lita på hans löften?

Vem är Jesus?

Jesus från Nasaret är världshistoriens märkligaste person. Hans födelse förändrade vår tideräkning. På grund av honom firar vi jul och påsk, Kristi himmelsfärdsdag och pingst. Vi påminns om vad han gjort i den blåvita flaggan.

Bibeln berättar att Jesus föddes övernaturligt av en jungfru och levde ett syndfritt liv på jorden. Under några år undervisade han sina efterföljare, botade sjuka och hjälpte dem som behövde hjälp. Han dömdes till döden och korsfästes som cirka 30-årig på ett kors som romarna hade rest.

Jesus uppstod från de döda tre dagar efter sin begravning. Han visade sig först för sina lärjungar och sedan för över 500 människor. Efter fyrtio dagar såg flera människor hur han lyftes upp till himlen. 

Jesu livsberättelse är fantastisk, enligt somliga till och med för otrolig för att vara sann. Enligt mångas åsikt så kan Jesus ha varit en anmärkningsvärd religiös påverkare och en stor lärare, men inte kan han ha varit Gud själv.

C.S.Lewis, professor vid Oxford universitet och författare, beskriver en sådan situation i sin bok Det här är kristendom (andra upplagan 1985, s 57): ”Om någon, som bara är en människa, talar så som Jesus  talade, så är han inte en stor lärare. Han är antingen en galen man, som påstår att han är ett stekt ägg, eller så är han djävulen själv från helvetet. Du måste göra ditt val av de här två alternativen. Antingen så är Jesus Guds son, eller så var han helt galen eller något ännu värre.”

Lewis skriver också: ”Du kan förpassa honom till en sluten avdelning, du kan spotta på honom och döda honom som en djävul, eller du kan knäböja framför honom och kalla honom Herre och Gud. Men försök inte att med högljudd stämma förklara att han var en stor människa och lärare. En sådan möjlighet lämnar Jesus inte till oss.”

Saga eller sanning?

Var tron att Jesus var Gud bara de första kristna församlingarnas önsketänkande? Lade Jesu efterföljare till den här tolkningen senare till Bibeln?

Största delen av forskarna är av den åsikten att evangelierna är skrivna bara några årtionden efter Jesu död och uppståndelse. Då levde ännu flera av de som hade sett Jesus med egna ögon och hört hans undervisning. De skulle med lätthet ha kunnat kullkasta påståendena i evangelierna, om de hade varit lögner eller felaktigheter.

Det finns många bevis för evangeliernas historiska tillförlitlighet och för Jesus. Det finns många fler historiska källor om Jesu liv än det finns om Platons, Homeros, Julius Caesars och Alexander den stores liv.

De som forskat i det antika Greklands historia grundar sin forskning på enbart åtta handskrifter, som beskriver det peloponnesiska kriget. De är skrivna av Thukydide, och det tidigaste av dem är skrivet cirka 1 300 år år efter att det ursprungliga dokumentet blev färdigt. Bibelforskarna har till sitt förfoganden över 200 000 manuskript, av vilka största delen skrivna inom 200 år efter Jesu död.

”Bibeln innehåller mera vittnesmål om sin trovärdighet
än all annan forntida historieskrivning sammanlagt.
Sir Isaac Newton

En lögnare eller en mentalt sjuk personF

Jesus själv sade sig vara Gud. Hans påstående är antingen fullständigt sant eller en ren lögn. Om Jesus inte är Gud, så var han en lögnare, som avsiktligt ledde människor vilse. Om han uppriktigt trodde sig vara Gud, men inte var det, så var han sinnessjuk. 

Om vi håller för Jesus för en lögnare, så måste vi anse honom vara en ond människa. Jesus uppmanade dock människor att vara ärliga, kosta vad det kosta vill. Han lovade dem ett evigt liv, där det inte finns smärta eller sorg. Han förkunnade syndernas förlåtelse till människorna. Var än han rörde sig, så hjälpte han alltid människorna. Han var inte ond.

Tanken på att han var mentalt sjuk är inte heller trovärdig. Jesu ord och gärningar var inte på en sjuk människas nivå. Inte ens hans ivrigaste motståndare kunde visa på några felaktigheter i hans undervisning. Däremot ansågs han vara en lärare utan motstycke, med djup och stor påverkan. 

Om Jesus inte hade sagt sig vara Gud,
varför skulle då de som tillbad bara en Gud
ha fallit ner och tillbett honom som Gud?

Tänk om han ändå är Guds son?

Om Jesus inte var en lögnare och inte heller mentalt sjuk, då blir bara ett alternativ kvar: han är den som han sade sig vara: en Gud som blivit människa. Den här slutsatsen är logisk och förklarar också de oförutsedda och förunderliga saker som hände omkring honom.

I Johannes evangelium (5:1) berättas det om en man, som hade varit sjuk i 38 år. Efter att ha träffat Jesus blev mannen frisk. En annan man hade fötts blind. Då Jesus vidrörde honom med sina händer fick han sin syn (Johannes evangelium 9:1). Lasarus hade varit i graven i fyra dagar, men han kom till liv igen på Jesu befallning (Johannes evangelium 11:38).

Det kan vara svårt att tro på stora under som går emot naturlagarna. Ändå måste måste Jesu motståndare medge att de hade hänt, när de till exempel såg en förlamad man gå (Johannes evangelium 5:9-16).

Var finns kraften till förändring?

Ditt liv kan förändras

Brottslighet, ekonomiska problem och mänskligt lidande tycks ha kommit till världen för att stanna. Många människor upplever att framtiden är osäker. Jesus erbjuder ett alternativ. Han säger i Bibeln att det är möjligt för en människa att få frid med Gud. Jesus är vägen till försoning mellan Gud och människan. 

Kraften till förändring och till ett meningsfullt liv får man hos Jesus. Bibeln berättar om Jesu födelse, undervisning, död och uppståndelse. Den förmedlar också  vetskap om det som vad Jesus erbjuder oss: kärlek, förlåtelse och en ny start.

Den här boken berättar om vad det innebär att känna Jesus personligt och att leva som hans efterföljare. 

Varför är Gud intresserad av dig?   

Gud skapade dig. Han älskar dig så mycket, att han vill att du ska tillbringa evigheten tillsammans med honom. Jesus sade: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad, utan ha evigt liv. (Johannes evangelium 3:16).

Profeten Jeremia talade om Guds avsikter med dig: ”Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia bok 29:11).

Jesus kom till världen med syftet att vi skulle lära känna Gud personligt. Jesus ger oss också meningen med våra liv.

Kan du frälsa dig själv?

Guds ursprungliga tanke var att vi skulle ha ett nära förhållande och en djup gemenskap med honom. Synden bröt den här gemenskapen. 

Bibeln säger: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23). Trots våra goda försök så handlar vi på egen hand och vi faller. Det kan vara ett aktivt uppror emot Gud eller en passiv likgiltighet.

Gud kallar sådana här attityder för synd. Synd innebär andlig, själslig, fysisk och evig skilsmässa från Gud, för ”syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre” (Romarbrevet 6:23).

Det är typiskt för människan att försöka nå Gud i egen kraft. Det lyckas dock inte. Våra goda gärningar eller en ny filosofi eller våra försök att tillägna oss en ny livsstil räcker ändå inte.  Vi kan aldrig i vår egen kraft undgå orätta gärningar.

Når Jesus Kristus gav sitt liv för oss, öppnade han den enda vägen till gemenskap med Gud. Genom Jesus kan vi erfara Guds kärlek och lära känna Gud och hans vilja för våra liv.

Synden skiljer oss från Gud. Jesus dog på korset på Golgata kulle utanför Jerusalem och tog på sig straffet, som tillhörde oss för våra felaktiga gärningar. Jesus ropade på korset: ”Det är fullbordat”. Försoningen som han erbjuder är fullständig och tillräcklig. Vi behöver inte, och kan inte tillägga någonting till den. 

I stället för att försöka nå fram till Gud med våra egna ansträngningar, kan vi helt enkelt ta emot nåden som Jesus bjuder oss. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Johannes evangelium 14:6).

Jesus sade också: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör” (Johannes evangelium 11:25, 26).

Då Jesus Kristus dog för oss öppnade han den enda vägen till gemenskap med Gud.

Genom Jesus kan vi uppleva Guds kärlek och vi kan få veta Guds vilja för våra liv.

Vad är tro? Vad är kärlek?

Jesus inte bara dog för våra synder, utan han uppstod också från döden. Han övervann dödens makt. Därför kan han ge oss evigt liv. När vi tar emot Jesus Kristus som frälsare och Herre, får vi syndernas förlåtelse. Vi börjar uppleva hans kärlek, och meningen med våra liv börjar klarna. Att ta emot Jesus betyder, att du tror att Jesus är Guds son och den som försonar dina synder. 

Att ta emot Jesu försoningsverk kan beskrivas genom en liknelse om ett tåg, som är på väg mot en bestämd ändstation. Ändstationens namn är himlen. Om en människa inte går med på att stiga på tåget, så kan hon inte komma fram destinationen. Det hjälper inte att man vet vart tåget är på väg.  Man måste stiga på tåget. Biljetten är redan betald – Jesus har köpt den.

Att tro innebär inte bara det, att man med förståndet accepterar att Jesus är Guds son. Jesus väntar sig att du personligt förbinder dig vid honom. Om du gör det och blir hans efterföljare, så gör du livets viktigaste och bästa beslut.

Vi kan koppla oss samman med Jesus genom att vi vänder oss till Gud och försonas med honom. Du kan bekänna att du har handlat fel mot Gud, din nästa och mot dig själv, och be Gud om förlåtelse för dina synder. Då blir han verkligen den förändrande kraften i ditt liv. 

När du är redo för det här beslutet, säg det till Gud. Om du inte vet, hur du ska formulera dig, så kan du be så här:

Herre Jesus Kristus, jag bekänner mina synder för dig.
Jag ångrar mina onda gärningar.
Förlåt mig och gör mig till ditt barn.
Jag vill vända mig bort från allt som jag vet är fel.
Jag tror att du är Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
och att du dog för mig och försonade mina synder på Golgata.
Jag vill följa dig.
Jag vill bekänna dig som min Herre också inför människor.
Fyll mig med din helige Ande.
Hjälp mig att förstå Bibeln.

Tack för att jag nu, i enlighet med ditt löfte, är Guds barn. Jag får nu tro att min synd är förlåten.
Tack för att du är med mig hela tiden.
Amen”

När du har bett så här så kommer Jesus Kristus in i ditt liv såsom han har lovat. När du godkänner det, som Jesus har gjort för dig, så blir du medlem i Guds familj.     

Når vi bekänner våra synder, blir vi förlåtna. 

Var och en som tror och litar på Jesus, får ett evigt liv. Det börjar redan nu och fortsätter en gång i himlen hos Gud. När vi tar emot Jesu försoningsverk, får vi rättigheten att bli Guds barn. Gud lovar oss i sitt ord: ”Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes evangelium 1:12).

Vår syndaskuld är betald. När du bekänner din synd, så ger Gud förlåtelse för synden. Gud lovar dig ett evigt hem hos honom. 

När vi tar emot Jesus Kristus
som vår frälsare och Herre,
får vi förlåtelse för våra synder.
Syftet med våra liv börjar klarna.

Löftet tillhör oss

Cirkeln beskriver människans liv och tronen står för den som härskar över livet.

Cirklarna beskriver tre olika sorters människor.

Människan utan Gud

En människa, som inte har ett förhållande till Gud, har inte öppnat dörren för Jesus och den helige Ande bor inte i henne. Jesus är inte en del av hennes liv, utan Jesus är utanför cirkeln. En sådan människa styr själv sitt liv.

Människan styr själv sitt liv.

Jesus är utanför livet.

Livets medelpunkt är det egna jaget, vilket ofta leder till konflikter och meningslöshet.

En kristen som litar på Gud

En kristen som litar på Gud har tagit emot Jesus som sin Herre och frälsare. Han litar på den helige Ande och lever ett kristet liv. Jesus finns inte bara i en sådan människas liv, han leder det också.  

Jesus styr människans liv.

Människan följer Kristus.

Sinnet är fäst vid Kristus, vilket fördjupar gemenskapen med Gud.

En kristen som litar på sig själv har tagit emot Jesus, men litar fortfarande på sina egna strävanden i livet. Han försöker själv behärska sitt liv. Kristus finns nog i en sådan människas liv, men får inte leda det.

Människan styr själv sitt liv.

Jesus finns i livet men får inte leda det.

Livets medelpunkt är det egna jaget, vilket leder till konflikter och meningslöshet.

Vilket exempel beskrivet dig?

Vilket exempel skulle du vilja att beskrev dig?

Vägkost för tillväxt 

Hur förändrar Jesus ditt liv?

Borde jag vara fullkomlig och utan fel, då jag har bett Gud att förlåta mig och att förändra mitt liv?

Nej. En kristens liv är inte utan fel eller fullkomligt. Det är framför allt ett liv tillsammans med Gud och i hans nåd. Också en kristen gör misstag och syndar och ber Gud om förlåtelse dagligen. 

Till en början har du säkert många frågor om ditt nya liv, och säkert också tvivel. När du har bjudit in Jesus i ditt liv, är ditt förhållande till Gud på en säker grund. Du har stigit in i det nya livet, som du lever tillsammans med Gud.

På följande sidor berättar vi om vad det betyder att växa som ett Guds barn.

Vad hände när du bjöd in Jesus i ditt liv?

 1. Han förlät dig dina synder
  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd, som han har låtit låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.” (Efesierbrevet 1:7-8)
 2. Han gav dig rätten att bli Guds barn
  ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.” (Johannes evangelium 1:12-13)
 3. Han kom in i ditt liv och han kommer aldrig att lämna dig ensam
  Jesus säger: ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matteus evangelium 28:20)
  ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.” (Johannes evangelium 6:37)
 4. Han gav dig ett nytt liv
  ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (2 Korinterbrevet 5:17)
 5. Han gav dig ett evigt liv
  ”.. och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv.” (1 Johannes brev 5:11-13)
  Fastän du skulle dö redan i kväll, så kan du vara säker på, att du får tillbringa evigheten i sällskap med Jesus.
  Allt det ovan nämnda är möjligt endast genom Jesus Kristus. De här sakerna kan man inte förtjäna genom egna gärningar, utan de är Guds gåva till alla som tror på Jesus.
  ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” (Efesierbrevet 2:8-9)

Hur ska vi förhålla oss till tvivel?

När du nu har bjudit in Jesus i ditt liv, har du ett nytt förhållande till Gud, din himmelske Far. Han är din Far, och du är hans barn. Han förlåter dig dina synder. Han skänker dig ett nytt liv och ger ett löfte om ett evigt liv. Han lämnar dig aldrig och förkastar dig aldrig. 

Fastän du har gett ditt liv till Gud, så kan du ändå uppleva stunder av tvivel. Du kanske känner att du ändå inte är en riktig kristen.

Många olika saker påverkar våra känslor, till exempel vårt hälsotillstånd, vår livssituation och våra relationer. Känslorna växlar, och vi kan inte lita på dem. Tron beror inte på känslorna. Det må kännas hur som helst, du kan alltid lita på det som Gud säger och lovar i Bibeln. Du kan alltid bära alla dina bekymmer till Gud i bön, också dina tvivel.

Hur ska vi förhålla oss till synd?

Synd innebär det att vi säger, tänker och gör saker som inte är enligt Guds vilja och förstör våra relationer till andra människor. När gamla vanor och attityder vill komma fram, ge inte efter! Du är fortfarande Guds barn. Du är helt benådad, men du måste ändå alltid då och då konstatera att jag gjorde fel. Ångra din synd och bekänn den för Gud.

Om du märker att du vill göra något som du vet är fel, kan du i bönen berätta om det för Gud. Kom ihåg att alla syndar. Du läste helt rätt: Också alla kristna syndar. Därför behöver vi Guds förlåtelse alla dagar. 

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes evangelium 3:16)

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser, och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.” (Kolosserbrevet 2:13-14)

”Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.” (Psalm 103:10-12)

Fastän förlåtelsen är fullkomlig, så lönar det sig att varje dag ta itu med saker som skaver i vårt gudsförhållande. Det är viktigt att vi bekänner våra synder. 

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Johannesbrevet 1: 9)

När Gud påminner dig om någon synd,

bekänn den för Gud,

tacka Gud för hans förlåtelse

be Gud att förändra dina felaktiga attityder och gärningar. Du kan lita på att han också gör det.

Vänd dig till Gud och på samma gång bort från synden. Det är fråga om att göra bättring, vilket helar ditt förhållande till Gud och också till dina närmaste.

”Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.” Då förlät du mig min syndaskuld.” (Psalm 32:5)

Lita på Guds ord, Bibeln. Den förkunnar för dig att du är benådad. Lyssna inte på dina känslor, om de påstår något annat. 

Gud uppmuntrar oss att reparera och ersätta det som våra felaktiga gärningar åstadkommit, i den mån som det är möjligt, och be om förlåtelse av dem som vi har behandlat fel. Våra relationer kan på så sätt bli bättre och starkare.

Sök efter en pålitlig troende vän, som du kan prata om saker som bekymrar dig och be för dem.  Gå med i en församlings verksamhet.  I församlingen finns det pålitliga själavårdare, och där får du bibelundervisning.

Gud utrustar dig med sin kraft så att du kan leva ett kristet liv.

Församlingen och de troendes gemenskap

Bibeln uppmanar oss att tillbringa tid tillsammans med andra kristna. Vi kan diskutera och dela erfarenheter samt uppmuntra och stöda varandra.

Gå med i någon församling, en kristen sammanslutning eller i en böne- eller bibelstudiegrupp. Berätta för en vän så fort du har möjlighet den här veckan att du har gjort ditt livs viktigaste beslut och upprättat ett personligt förhållande till Jesus. 

”Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” (Hebreerbrevet 10:24,25)

I församlingen träffar du andra kristna och du lär dig att känna Gud. I församlingen kan du också gå till nattvarden, vilket stärker din tro på det att Jesu försoningsverk gäller just dig. Bibelstudier och andra kristna sammankomster samt kristna TV- och radioprogram är också nyttiga, när du vill växa i din tro.

Den helige Ande

För att vi ska kunna fungera enligt Guds sinne, behöver vi kraft från den helige Ande, som bor i alla som tror på Jesus.

Den helige Ande är Gud

”Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta ad vi har fått av Gud.” (2 Korintierbrevet 2:11-12)

Den helige Ande bor i dig

”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. ” (Romarbrevert 8:9)

”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall  då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom.” (Lukas evangelium 11:13)

”Ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.” (1 Korintierbrevet 12:3)

Den helige Ande avslöjar synden

”Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Johannes evangelium 16:8)

Den helige Ande undervisar om sanningen

”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.” (Johannes evangeliet 16:13)

Den helige Ande förhärligar alltid Jesus

Jesus sade: ”Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.” (Johannes evangelium 16:13)

Jesus sade: ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv,  utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” (Johannes evangelium 15:4,5)

Den helig Ande förstärker ditt förhållande till Gud

”Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Romarbrevet 8:14-16)   

Den helige Ande förändrar dig till att bli lik Jesus

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.” (Galaterbrevet 5:22-23a)

I Efesierbrevet (5:18) uppmanar oss Gud: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden.”

”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.” (Kolosserbrevet 2:6,7)

Den helige Ande är det kristna livets kraftkälla. Eftersom Gud vill fylla dig med helig Ande och rota dig i Jesus Kristus, så kan du lita på att han gör det, när du ber om det.

Hur kan du lära känna Gud bättre? Svaret finns i följande stycke.

Bibeln och bönen

Reservera tid och en lämplig plats för den dagliga bibelläsningen och bönen. Du kan börja din bibelläsning till exempel från Johannes evangelium. Nya testamentet berättar om Jesus och hans undervisning. 

När du läser kan du strecka under verser, som talar till dig. Be att Gud öppnar sitt ord för dig, att han leder dig till att förstå Bibeln och att praktisera vad den lärt dig i ditt liv. Kristen litteratur och annat uppbyggande material kan du köpa i kristna bokhandlar, eller från bokhandlar på nätet samt i församlingarnas bokstånd. 

Be dagligen. I bönen talar vi om våra tankar och våra behov. Jesus själv lärde oss i bönen Fader vår, att be om vårt dagliga bröd. Våra vardagliga behov och bekymmer är viktiga för Gud. 

Du kan också be för andra. Jesus uppmanade oss att välsigna andra människor, till och med dem som är emot oss. I bönen uttrycker vi  också våra önskningar, att hans vilja ska ske i våra liv.

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Filipperbrevet 4:6, 7)

”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss, vad vi än ber om, så vet vi att vi redan har det som vi har bett honom om.” (1 Johannesbrev 5:14, 15)

När vi ber så lyssnar Gud och svarar oss på det sätt han ser att är bäst. Tacksägelse är en del av bönen. Du kan tacka Gud för allt det goda, som han har gett dig. 

”Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.” (1 Tessalonikerbrevet 5:18)

”Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.” (Efesierbrevet 5:20)

Du kan också använda dig av Fader vår bönen, som Jesus lärde oss: 

Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.
Ty riket är ditt, och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

I församlingen eller i en liten grupp kan du be och läsa Bibeln tillsammans med andra troende. 

Berätta om Jesus

Dagligen kommer vi i kontakt med sådana människor som inte ännu känner Gud. Vårt förhållande till Jesus kommer fram i våra ord och gärningar. Därför kallas en troende människa ibland för det femte evangeliet. 

Den troendes viktiga uppgift och förmån är att föra budskapet om Jesus vidare. Även hans eller hennes liv berättar för andra, att Jesus är den enda vägen till frälsning. 

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”n (Matteus evangelium 28:19, 20)

Till slut

Gå med i en församling, kristen sammanslutning eller en bibel- eller bönegrupp. Du behöver gemenskap och stöd från andra troende. Tillbringa tid i bön och bibelläsning. På så sätt lär du känna Gud och hans vilja och du växer i tron. Den helige Ande gör sitt verk i dig.

Gå regelbundet till församlingen, umgås med andra troende och berätta om Jesus också för andra.

Vi vill välkomna dig som ett Guds barn och uppmuntra dig i ditt beslut att gå på den nya vägen. Vi välsignar dig med Herrens välsignelse:

Herren välsigne dig och bevare dig.
erren låte sitt ansikte lysa över dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren väder sitt ansikte till dig
och give dig frid.
I Faderns, Sonens och den
helige Andes namn.
Amen