Se löytyi- kampanjan tietosuojaseloste

Se löytyi mission teknisenä tuottajanta toimii IRR-TV ry. IRR-TV ry on sitoutunut yleishyödyllisenä yhdistyksenä suojaamaan Se löytyi -kampanjaan yhteyttäottaneiden ja kaikkien yhteistyötahojensa yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty ja rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän puhelimessa, chatissa, ja verkkosivuilla antamiin tietoihin tai verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietojen käyttö:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on välittää yhteyttä ottaneen henkilön yhteydenottopyyntö yhteistyöseurakunnille asiakkaan omasta toivomuksesta. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Tiedot kerätään ja välitetään Bitrix24 sovelluksen kautta. Bitrixi24n käyttäjät ovat sitoutuneet käyttämään tietoja luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

IRR-TV ry, Jäspilänkatu 2b, 04250 KERAVA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:

info@irrtv.fi

 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Henkilötietokanta voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

  • Yhteydenottoon asiakkaaseen hänen toiveestaan.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Se löytyi -kampanjan väliseen asiakassuhteeseen, web-sivuston tai sosiaalisen median käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Se löytyi -kampanjan asiakastietoja säilytetään Bitrix24 ohjelmistossa. Järjestelmän tekninen prosessi ja tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy seurakunnan valtuuttamalla Bitrix24 sovelluksen haltijalla, joka välittää asiakkaalta tulleen yhteydenottopyynnön vapaaehtoistoimijalle. Tietojen kanssa työskentelevät ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja luottamuksellisesti, turvallisesti ja eettisesti.

Henkilötietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin tunnuksin ja salasanoin.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yhdistys: IRR-TV ry. (Y-tunnus: 0845737-1)
Jäspilänkatu 2b
04250 Kerava

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset, eli ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Kun yhteydenotto on suoritettu, asiakkaalta kysytään haluaako hän, että häneen ollaan jatkossa yhteydessä. Mikäli asiakas ei tätä halua, hänen tietonsa poistetaan.

Kampanjan päätyttyä 31.12.2022 poistetaan kaikkien yhteyttä ottaneiden tiedot Bitrix24 järjestelmästä.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida IRR-TV ry:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaallamme on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Huomioitavaa on, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Asiakas voi lähettää tai antaa tiedoksi tietojensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle, www.tietosuoja.fi.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

tuki@irrtv.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Se löytyi -kampanja on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta viestinnästä ja lisäarvopalveluista sekä ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia viestejä.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme yhteystiedot seurakunnille yhteydenottopyyntöä varten asiakkaan suostumuksella.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö sivuillamme evästeitä ja mitä ne ovat?

Se löytyi kampanja käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa personoinnin voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen asetetaan kolmannen osapuolen (RichRelevance) eväste. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten vierailut tuotesivuilla ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mm. sen, mitkä julkaisut ja tuotteet kiinnostavat asiakkaitamme ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaaseen kohdennettuja tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä..

  

Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

info@irrtv.fi